Ziekmeldingen

Ziekte van uw kind dient u altijd (liefst telefonisch) te melden tussen 8.00-8.30 uur.
Ook als een leerling niet mee kan doen aan de gymlessen gelden dezelfde afspraken.
Leerlingen mogen zich niet zelf afmelden, dit geldt ook voor een broer of zus.
Indien een leerling zonder ziekmelding afwezig is, worden de ouders gebeld. 
Om extra schoolverzuim te voorkomen, verzoeken wij u bezoeken aan artsen en tandartsen zoveel mogelijk buiten de schooluren te laten plaatsvinden. Dit is in het belang van uw kind.
Er is sinds maart 2012 een ziekteverzuim protocol opgesteld door leerplicht in samenwerking met de GGD. Wij handelen naar dit protocol.

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden